MENU

Zmiany kadrowe w Akademii

Akt mianowania z okazji wyznaczenia na wyższe stanowisko służbowe otrzymał ppłk Władysław Biało. Generał Parafianowicz w imieniu wszystkich zebranych pogratulował oficerowi objętego stanowiska i wyraził nadzieję, że dalsza służba w Akademii Sztuki Wojennej umożliwi mu rozwinięcie zdobytego dotychczas doświadczenia zawodowego.

Następnie pożegnany został podoficer opuszczający mury Akademii po wieloletniej służbie, a zarazem kończący zawodową służbę wojskową – st. chor. szt. Sławomir Niewiadomski.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli kadry dydaktycznej i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym współpracowników i kolegów bohaterów uroczystości. Na zakończenie złożono im podziękowania za służbę w uczelni, a także życzenia pomyślności w dalszej karierze zawodowej.


wróć