MENU

Ruszyła TWIERDZA-18

8 stycznia br. Wydział Wojskowy rozpoczął ćwiczenie TWIERDZA-18, którego tematem jest działanie brygady w czasie kryzysu i wojny. To pierwsze tego typu ćwiczenie w Akademii Sztuki Wojennej.

Dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski rozpoczynając ćwiczenie podkreślił, że pod wieloma względami, jest to ćwiczenie wyjątkowe i innowacyjne. Scenariusz uwzględnia dużą specyfikę geograficzną i historyczną obszaru Podkarpacia, ale także specyficzne działania taktyczne. Celem ćwiczenia jest m.in. nauka rozwiązywania problemów taktycznych, doskonalenie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia, ale także współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej i oddziałami Straży Granicznej, w zakresie oceny terenu, wykorzystania infrastruktury, zdobywania informacji, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wsparcia bojowego. – Kadrę dydaktyczno-naukową zobowiązuje do rzetelnego, skrupulatnego i wysoce metodycznego podejścia wobec ćwiczących, a Was słuchacze i studenci – do jak najpełniejszego korzystania z wiedzy i umiejętności wykładowców – podsumował płk Krakowski.

Strukturę organizacyjną TWIERDZY-18 omówił Kierownik Ćwiczenia, płk dr hab. Leszek Elak, a szczegółowy instruktaż przekazał Szef Centrum Koordynacyjnego, mjr Marek Kuczyński.

W trening włączeni są studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego, przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego, ale również studenci cywilni kierunku „Obronność” udzielający się w kole naukowym „Obronni ASzWoj”. Po raz pierwszy w ćwiczenie został włączony komponent obrony terytorialnej – 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Uczestnikami TWIERDZY-18 są również: Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Ośrodek Rozpoznania Obrazowego, Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu.

Ćwiczenie potrwa do 20 stycznia. Jego druga, kluczowa część odbędzie się w Przemyślu.

Galeria zdjęć z rozpoczęcia ćwiczenia (klknij)


wróć