MENU

Dzień Otwarty za nami!

Najważniejsze w tym roku przedsięwzięcie promujące ofertę edukacyjną ASzWoj rozpoczęło się od oficjalnego powitania przybyłych gości przez prorektora ds. studenckich, prof. dr. hab. Jarosława Gryza oraz prorektora ds. dydaktycznych płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego. Przedstawiciele władz uczelni zaprezentowali realizowane kierunki studiów i podkreślali najważniejsze atuty studiowania w Rembertowie: zielony i zwarty kampus, świetnie wyposażoną Bibliotekę Główną, ośrodek sportu, infrastrukturę dydaktyczną oraz domy studenckie. Kilka słów zachęty przekazali do zebranych również członkowie Zespołu ds. Procesu Bolońskiego, odpowiadający za wymianę międzynarodową studentów w ramach programu Erasmus+. Z kolei o studenckiej codzienności opowiedziała pokrótce Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Paulina Bojanowska. Gościnnie wystąpił przedstawiciel Biura Ochrony Rządu, który przedstawił rolę, misję oraz zasady naboru do tej organizacji.

Po zakończonej części wspólnej kandydaci w zorganizowanych grupach wybrali się na spotkania wydziałowe, zwiedzając po drodze najciekawsze miejsca w Akademii: Salę Tradycji, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Bibliotekę. W trakcie spaceru na uczestników czekały nie lada atrakcje. Każda z grup obejrzała m.in. dynamiczny pokaz taktyczny w wykonaniu Jednostki Strzeleckiej 1313 oraz popis pojedynku szermierczego. Chętni mogli wziąć udział w krótkim instruktażu fechtunku, prowadzonym przez doświadczonych instruktorów z Polsko-Węgierskiej Szkoły Szabli. Obowiązkowym punktem zwiedzania była również Sala Tradycji, eksponująca historię i dziedzictwo Akademii Sztuki Wojennej. Na hallu przed nią działała „aleja wystawowa”, na której swoje stoiska prowadziły organizacje studenckie i koła naukowe, a także gościnnie, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszyscy wystawcy wytrwale udzielali odpowiedzi na nurtujące maturzystów pytania
i informowali o działalności swoich instytucji i organizacji.

Bardzo istotnym elementem Dnia Otwartego była okazja do zwiedzenia Wydziałów dydaktycznych. Wszystkie spisały się znakomicie – uczestnicy mogli nie tylko obejrzeć ich infrastrukturę (sale wykładowe i ćwiczeniowe), ale także spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami władz wydziałowych, kadry naukowo-dydaktycznej i wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego.

Wśród licznie zgromadzonych gości widoczni byli szczególni ci w mundurach – to uczniowie klas mundurowych, którzy mimo młodego wieku mają już sprecyzowane plany na przyszłość. Z rozmów przeprowadzanych w punktach informacyjnych wynika, że wielu z nich widzi swoją przyszłość w formacjach mundurowych, a w studiach na Akademii Sztuki Wojennej upatruje szansy na zdobycie solidnych podstaw teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Tegorocznych uczestników Dnia Otwartego w szczególności interesowały takie zagadnienia jak opieka socjalna oraz możliwość wyjazdów na praktyki i wybrany etap studiów w ramach wymiany międzynarodowej.

Wydarzenie zakończył żołnierski poczęstunek, czyli wspólne spotkanie przy wojskowej grochówce.

***

Dzień Otwarty został zorganizowany przez Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, w ścisłej współpracy z Biurem Rektora, a w szczególności z Wydziałem Wychowawczym. Władze poszczególnych Wydziałów dydaktycznych koordynowały przebieg wizyt kandydatów w swoich placówkach. Szczególną pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartego wykazały koła naukowe i organizacje studenckie, a zwłaszcza Jednostka Strzelecka 1313, której członkowie od porannych godzin zabezpieczali punkty informacyjne, a także cały proces przemieszczania się grup po terenie kampusu akademickiego. 


wróć