MENU

O szczegółach współpracy WCBKT S.A. i ASzWoj

Celem spotkania było określenie kierunków wspólnych prac studyjnych i projektów wdrożeniowych w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy WCBKT S.A. a Akademią Sztuki Wojennej. Efektem spotkania było ustalenie obszarów oraz wstępnego harmonogramu przyszłych działań naukowych.  

Tekst: ppłk dr Dariusz Grala
Zdjęcia: WCBKT


wróć