MENU

Na drodze ku doskonałości programów kształcenia

W rozmowach określających rodzaj współpracy uczestniczyli ze strony WCNJiK: Dyrektor płk Paweł Krasowski, Zastępca Dyrektora p. Ryszard Grabiec, szef Oddziału Normalizacji płk Piotr Ubysz, Szef Oddziału Jakości i Akredytacji ppłk Paweł Sweklej oraz ppłk Piotr Waślicki i p. Andrzej Kowalski; WZiD reprezentowała dr Aneta Nowakowska-Krystman p.o. Kierownika Katedry Systemów Zarządzania, a zarazem Kierownik ww. studiów podyplomowych. W spotkaniu brał udział również przedstawiciel przedsiębiorstwa zbrojeniowego Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej p. Sławomir Sobczak. Zarówno WCBKT jak i WCNJiK zainteresowane są wsparciem Wydziału w podjętych inicjatywach dydaktycznych.


wróć