MENU

Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim

Ze strony Akademii w inauguracji wzięli udział: prorektor ds. naukowych ASzWoj płk prof. dr hab. Marek Wrzosek, dziekan WZiD płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dyrektor Instytutu Zarządzania WZiD prof. dr hab. Stanisław Sirko oraz kierownicy studiów dr Maria Jabłońska-Wołoszyn i dr Józef Kisiel. WCEO reprezentowały: kierownik Oddziału Kultury Jolanta Wojtaś-Zapora oraz Anna Dąb-Kostrzewska.


wróć