MENU

Wyjedź z nami na Erasmusa!

Zapraszamy do rejestracji na studia (formularz Mobility Online):

Termin składania dokumentów na studia kończy się 12 marca 2017.

Rekrutacja do programu praktyk trwa cały rok.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w nadchodzących spotkaniach informacyjno-promocyjnych i warsztatach:

  • 1 marca - spotkanie z przedstawicielem firmy ALGOS Study Work & Travel  UAB dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktyki w ramach programu Erasmus+, sala 011, bud. 25, WBN, godz. 11.00.
  • 7 marca - spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki z udziałem byłych studentów Erasmus. Miejsce: Dom Studenta, bud 112, godz. 17.00.
  • 14 marca - bezpłatne warsztaty dotyczące zarządzania czasem w kontekście wyjazdów zagranicznych Erasmus. Miejsce: Dom Studenta, bud 112, godz. 17.00.

Dodatkowo pracownicy Zespołu ds. Procesu Bolońskiego uczestniczą w krótkich spotkaniach informacyjnych podczas wybranych zajęć dydaktycznych na wydziałach.

Stawki stypendium przysługujące WSZYSTKIM studentom zakwalifikowanym na wyjazd.

KRAJ

Studia
(€/ miesiąc)

Praktyki
(€/ miesiąc)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

500

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

400

Studenci w trudnej sytuacji finansowej, pobierający w ASzWoj stypendium socjalne, są uprawnieni do wyższego finansowania z funduszu POWER. Stawki poniżej:

KRAJ

Studia i praktyki
(PLN/ miesiąc)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118

Zachęcamy do kontaktu z Zespołem ds. Procesu Bolońskiego (Biuro Programu Erasmus):

Studenci WBN i WWoj: m.blicharz@akademia.mil.pl / budynek nr 25 p. 80. / tel. 261 813 894/ kom. +48 664 703 305

Studenci WZiD: a.brykowska@akademia.mil.pl / budynek nr 4 (Biuro Przepustek) p. 11/ tel. 261 814 167/ kom. +48 502 057 038

PRAKTYKI: s.pietrzak@akademia.mil.pl / budynek nr 4 (Biuro Przepustek) p. 130 / 261 814 122/ kom. +48 514 972 268


wróć