MENU

Dzień Interesariuszy Zewnętrznych

Wśród kilkunastu zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele takich instytucji i podmiotów gospodarczych jak: 

- Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- Centralny Ośrodek Szkoleń Służb Lotniskowych i Ochrony;
- Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- Firma doradcza IWENTA;
- Instytut Transportu Samochodowego;
- Krajowa Administracja Skarbowa;
- Ośrodek Szkolenia Personelu ATS Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
- Przemysłowe Centrum Optyki w Warszawie;
- 2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie;
- Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologicznego;
- Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Ministerstwa Obrony Narodowej;
- Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie;
- Departament Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Celem spotkania, w którym uczestniczyły władze Wydziału oraz przedstawiciele wszystkich komórek organizacyjnych WZiD było wypracowanie maksymalnej korelacji treści programów kształcenia z potrzebami przyszłych pracodawców. W trakcie merytorycznej dyskusji nad każdym programem kształcenia poruszano przede wszystkim kwestie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie powinni posiadać absolwenci WZiD na przyszłym rynku pracy.

W wyniku spotkania wypracowane zostały założenia stanowiące podstawę doskonalenia planów studiów oraz programów kształcenia dla czterech kierunków studiów I i II stopnia (zarządzanie i dowodzenie; logistyka; ekonomika obronności; lotnictwo), ośmiu kierunków studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich rozpoczynających się w WZiD od roku akademickiego 2017/2018.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem przyjęli ponadto inicjatywę powołania od 1 października 2017 roku przy Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Rady Programowej, jako organu opiniodawczo-doradczego, której celem będzie bieżące doskonalenie jakości kształcenia prowadzonego w WZiD.


wróć