MENU

Doktoranci spotkali się po raz siódmy

Problematykę obronności i bezpieczeństwa ujęto w temacie: „O naturze nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie forum wymiany poglądów i prowadzonych badań przez doktorantów oraz próba odpowiedzi na pytanie: czym cechują się nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie?

Wśród doktorantów, prezentujących wyniki własnych dociekań badawczych, byli także przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Policji czy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


wróć