MENU

Początek współpracy z PGZ S.A.

W spotkaniu z przedstawicielami szkół wyższych i PGZ S.A. wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, który w swoim przemówieniu podkreślił, że dobra współpraca, dialog i transfer wiedzy między współpracującymi podmiotami z pewnością przyczynią się do podniesienia zdolności obronnych polskiej armii.

Podjęcie wspólnych wysiłków dotyczyć będzie m.in. pozyskiwania dofinansowania projektów badawczych i promowania efektów badań. – Współpraca pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej i PGZ będzie skierowana na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii militarnych, a także komercjalizację opracowanych rozwiązań. Szczególnie perspektywicznym elementem porozumienia jest koncepcja zorganizowania innowacyjnego laboratorium, wyposażonego w programy wspierające proces dowodzenia. Liczymy ponadto na szeroką współpracę w zakresie promowania wyników wspólnych prac i projektów w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, organizacji konferencji i warsztatów oraz miejsc stażowych dla naszych studentów – powiedział koordynator projektu, a zarazem dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, płk dr hab. Tadeusz Zieliński.

Poza Akademią Sztuki Wojennej, Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowy o współpracy także z siedmioma z innymi, polskimi ośrodkami naukowymi, m.in. Akademią Marynarki Wojennej czy Politechniką Poznańską.

* * *

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo.www.pgzsa.pl.


wróć