MENU

Uroczyste zakończenie roku akademickiego

W uroczystym zakończeniu wzięli udział przedstawiciele władz Akademii - prorektor ds. naukowych, płk prof. dr hab. Marek Wrzosek oraz prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. Jarosław Gryz, dziekan i prodziekani WZiD, przedstawiciele władz WWoj i WBN, reprezentanci polskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych. Nie zabrakło także reprezentantów współpracujących z Wydziałem firm - Thales Polska oraz Teldat, prowadzących działalność zbieżną z zakresem badań podejmowanych w WZiD.

Do zebranych gości - studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Zarządzania i Dowodzenia podniosłe słowa skierował dziekan, płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dziękując za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału i promowanie kolejnych pokoleń absolwentów.

Podsumowania roku akademickiego w imieniu studentów dokonała przewodnicząca Samorządu Studentów Akademii Sztuki Wojennej, Paulina Bojanowska, która życzyła absolwentom, rozpoczynającym nowy etap w życiu, pomyślności w realizacji zawodowych planów.

Wydziałowe zakończenie roku, a przede wszystkim symboliczny akt uroczystej promocji absolwentów I i II stopnia, jest podniosłym momentem dla wszystkich kończących naukę w Akademii. Zgodnie z tradycją tego dnia absolwenci wystąpili w togach i biretach. Łącznie, w roku akademickim 2016/2017 w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia studia I stopnia ukończyło 583 absolwentów, a studia II stopnia - 375. Wśród nich znaleźli się studenci, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.

Wyróżnieni absolwenci studiów I stopnia

Na kierunku: zarządzanie i dowodzenie
Miejsce 1. Pani Magda GRZANKOWSKA (średnia za studia 4,78)
Miejsce 2. Pani Olga ŁĘKAWSKA (średnia za studia 4,76)
Miejsce 3. Pani Aleksandra SZYMCZYK (średnia za studia 4,750

Na kierunku: logistyka
Miejsce 1. Pani Aneta NICOWSKA (średnia za studia 4,71)
Miejsce 2. ex aequo
Pani Karolina Maria ZAJĄCZKOWSKA oraz Pani Urszula KONARZEWSKA średnia za studia 4,63)
Miejsce 3. Pan Erwin Jerzy JABŁOŃSKI (średnia za studia 4,62)

Na kierunku: lotnictwo
Miejsce 1. Pani Monika GŁUCHOWSKA (średnia za studia 4,80)
Miejsce 2. Pani Magdalena LOTKOWSKA (średnia za studia 4,77)
Miejsce 3. Pani Joanna OSIAL (średnia za studia 4,69)

Na kierunku: ekonomika obronności
Miejsce 1. Pan Dawid KĘPA (średnia za studia 4,54)
Miejsce 2. Pani Patrycja Aneta POTONIEC (średnia za studia 4,44)
Miejsce 3. Pani Paulina KUKAWSKA (średnia za studia 4,41)

 

Wyróżnieni absolwenci studiów II stopnia

Na kierunku: zarządzanie i dowodzenie
Miejsce 1. Pani Agnieszka SŁOTA-BOHOSIEWICZ (średnia za studia 4,95)
Miejsce 2. Pani Katarzyna PACHOLSKA (średnia za studia 4,78)
Miejsce 3. Pani Marta LEWCZUK (średnia za studia 4,76)

Na kierunku: logistyka
Miejsce 1. Pani Marta Anna PAWELCZYK (średnia za studia 4,87)
Miejsce 2. ex aequo
Pani Aleksandra Edyta BIEŃ oraz Pan Szymon KOSNO (średnia za studia 4,84)
Miejsce 3. Pani Natalia CISZKOWSKA (średnia za studia 4,76)

Na kierunku: lotnictwo
Miejsce 1. Pani Martyna KOŹLIK (średnia za studia 4,81)
Miejsce 2. Pani Ewelina HAJDACKA (średnia za studia 4,77)
Miejsce 3. Pani Magdalena WOŁEJSZO (średnia za studia 4,75)


Wśród najlepszych prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 znalazły się:

W konkursie dla prac licencjackich

na kierunku zarządzanie i dowodzenie:

Miejsce 1. Pani Marta GRZANKOWSKA
Za pracę: pt.: „Czynniki determinujące satysfakcję z pracy pracowników wybranej jednostki samorządu terytorialnego”
promotor: dr Dorota KUREK

Miejsce 2. ex aequo

Pani Magdalena Maria NOWOSIŃSKA
Za pracę: pt.: „Rynek pracy zdalnej w Polsce”
promotor: dr Maria JABŁOŃSKA –WOŁOSZYN

oraz

Pani Aleksandra SZYMCZYK
Za pracę: pt.: „Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym”
promotor: dr Aleksandra KACZMAREK

Miejsce 3. Pani Daria BORAS
Za pracę pt.: „Kompetencje przywódcze żołnierzy zawodowych”
Promotor: promotor: dr Dorota KUREK

na kierunku lotnictwo

Miejsce 1. Pani Aleksandra RADOMSKA
Za pracę: pt.: „Zmiany w generacjach konstrukcji lotniczych samolotów bojowych”
promotor: mjr dr inż. Radosław BIELAWSKI

Miejsce 2. Pani Magdalena LOTKOWSKA
Za pracę: pt.: „Zastosowanie śmigłowców bojowych na współczesnym polu walki”
promotor: ppłk dr inż. Paweł MAJDAN

Miejsce 3. Pan Damian CIESIELSKI
Za pracę: pt.: „Finansowanie rynku przewozów lotniczych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej”
promotor: dr Zbigniew SIEMIENIEC.

Na kierunku logistyka 

Miejsce 1. Pan Konrad DOMINICZAK
Za pracę: pt.: „Wpływ wdrożenia przepisów dotyczących płacy minimalnej w Europie na funkcjonowanie polskich przewoźników drogowych”
promotor: dr Katarzyna PIETRZYK-WISZOWATY

 

W konkursie dla prac magisterskich

na kierunku zarządzanie i dowodzenie:

Miejsce 1. Pani Agnieszka SŁOTA-BOHOSIEWICZ
Za pracę: pt.: „Wpływ operatora telekomunikacyjnego na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
promotor: prof. dr hab. inż. Józef JANCZAK

Miejsce 2. ex aequo

Pani Marta LEWCZUK
Za pracę: pt.: „Analiza porównawcza skuteczności systemów motywowania na przykładzie wybranych organizacji”
promotor: dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL

oraz

Pani Katarzyna PACHOLSKA
Za pracę: pt.: „Uwarunkowania ryzyka zawodowego w branży hazardowej”
promotor: dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN

Miejsce 3. Pan Arkadiusz BIERAS
Za pracę pt.: „Zarządzanie, dowodzenie służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie imprez masowych w obiekcie zamkniętym na przykładzie finałów EURO 2016 w piłce ręcznej w hali Spodek w Katowicach”
promotor: promotor: dr inż. Piotr GÓRNY.

na kierunku logistyka

Miejsce 1. Pani Aleksandra BIEŃ
Za pracę: pt.: „Zintegrowany system ERP jako narzędzie wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi w sieci sklepów Biedronka”
promotor: płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC

Miejsce 2. Pani Marta PAWELCZYK
Za pracę: pt.: „Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym branży budowlanej”
promotor: płk dr hab inż. Tomasz JAŁOWIEC


na kierunku lotnictwo

Miejsce 1. Pani Magdalena WOŁEJSZO
Za pracę: pt.: „Wpływ postępu technologicznego na bezpieczeństwo i komfort pasażerów w lotnictwie cywilnym”
promotor: płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI.

Miejsce 2. Pani Martyna KOŹLIK
Za pracę: pt.: „Zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym”
promotor: dr hab. Wiesław MARUD.


Za ponadprzeciętne zaangażowanie w życie studenckie oraz promowanie osiągnięć Wydziału wyróżnieni zostali:

Aleksander KWIATKOWSKI - Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Krystian MAJCHRZAK - Finansista Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Jacek MIERZEJEWSKI - Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WZiD
Mateusz KWIL - Wiceprezes ds. organizacyjnych Koła Naukowego Studentów Logistyki
Jacek GRZYB - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Monika KUSYK - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Aleksandra SZYMCZYK - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Marta PAWELCZYK - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Monika POSTRZYGACZ - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Aleksandra MARUSZAK - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Aleksandra ŁAGODA - Koło Naukowe Studentów Logistyki
Wojciech STRZYŻAKOWSKI - Prezes Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania
Rafał WOŹNIAK - Koordynator Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania

Zobacz również:


wróć