MENU
25mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 10 kwietnia. Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na...

31mar

"Jakość, normalizacja i kodyfikacja w resorcie obrony narodowej - problemy i wyzwania" - konferencja przeniesiona na inny termin

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że krajowa konferencja naukowa pt. "Jakość, normalizacja i kodyfikacja w resorcie obrony narodowej - problemy i wyzwania", zaplanowana na 20-21 maja 2020 r. została przeniesiona na inny termin. 

31mar

"Doskonalenie efektywności zabezpieczenia logistycznego służb mundurowych" - konferencja przeniesiona na inny termin

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu międzyresortowej konferencji naukowej, zaplanowanej na 21 kwietnia 2020 r. pt. "Doskonalenie...

26mar

Realizacja zajęć w ramach kształcenia zdalnego

Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj prowadzi kształcenie zdalne przy wykorzystaniu platformy ILIAS. Dzięki jej szerokiemu zastosowaniu wykładowcy mogą utrzymać wysoką jakość kształcenia, kontrolować obecność studentów czy potwierdzić przeprowadzenie zajęć.

12mar

Komunikat z 12 marca 2020 roku w sprawie działalności dydaktycznej WZiD

Informujemy, że od 12 marca 2020 roku WZiD wprowadza działalność dydaktyczną opartą na formie nauczania zdalnego oraz wszelkich dostępnych technikach elektronicznych wraz z wykorzystaniem e-learningu w ramach platformy ILAS (ilias.akademia.mil.pl) na kierunkach studiów prowadzonych przez...

12mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i...

06mar

Seminarium pt. Kobiety w lotnictwie

W Akademii Sztuki Wojennej, 5 marca 2020 roku, odbyło się seminarium pt. Kobiety w lotnictwie zorganizowane przez pracowników Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia.

06mar

Forum jakości kształcenia WZiD

Pierwsze Forum dedykowane będzie: Organizacyjnym aspektom jakości kształcenia. Zapraszamy do udziału w Forum oraz zabrania głosu w dyskusji oraz przedstawienie aspektów, które ich zdaniem mogą zostać udoskonalone i wpłynąć na poprawę jakości kształcenia.

02mar

Seminarium naukowe - "Kobiety w lotnictwie"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym "Kobiety w lotnictwie", które odbedzie się 5 marca 2020 r. 

01mar

Spotkania informacyjne programu Erasmus+

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+!

21lut

Rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj

Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz wraz z dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk. dr. hab. inż. Tomaszem Jałowcem, 20 lutego 2020 roku, dokonali uroczystego otwarcia Laboratorium Informatycznego Wspomagania Procesów Logistycznych...

19lut

Dzień Nauki Polskiej - okolicznościowe życzenia

Z okazji Dnia Nauki Polskiej składam wszystkim pracownikom Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej serdecznie podziękowania za dotychczasową pracę i służbę dla rozwoju uprawianych dyscyplin naukowych. Jednocześnie życzę Wszystkim Państwu dużo satysfakcji z...

19lut

To już IV edycja studiów "Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim"!

Dziekan WZiD ASzWoj płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, w dniu 17 lutego 2020 roku uroczyście rozpoczął IV edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim”.

13lut

Kurs doskonalący "Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP na poziomie taktycznym"

W dniach 10 – 18 lutego 2020 r. realizowany jest w Centrum Kursowego Doskonalenia Oficerów kurs doskonalący "Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP na poziomie taktycznym" – kod 8101061-1-20.

07lut

Wizyta studyjna kierownictwa WZiD na lotnisku Chopina w Warszawie

W dniu 7 lutego 2020 r. miała miejsce wizyta studyjna kadry kierowniczej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, na czele z dziekanem płk. dr. hab. inż. Tomaszem Jałowcem w warszawskiej siedzibie Welcome Airport Services Sp. z o.o. – największym pod względem ilości obsługiwanych...

06lut

Warsztaty szkoleniowe w JW FORMOZA

W ramach działalności eksperckiej oraz realizacji przez Wydział Zarzadzania i Dowodzenia ASzWoj przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych RP, w dniach 5-6 lutego 2020 r. odbyły się w Jednostce Wojskowej FORMOZA warsztaty szkoleniowe z zakresu kontroli zarządczej oraz planowania działalności.

06lut

Rekrutacja do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji głównej na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021!

04lut

Międzynarodowa współpraca projektowa

W związku z realizacją przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej projektu pt. „Innowacyjny model pomocy awatar osoby starszej”, dofinansowanego ze środków UE, w dniach 28-31 stycznia 2020 roku przedstawiciele uczelni uczestniczyli w sesjach tematycznych w Education &...

03lut

Spotkanie przedstawicieli firmy TakeTask S.A. z pracownikami Instytutu Logistyki

W dniu 31 stycznia 2020 r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy TakeTask S.A. z pracownikami Instytutu Logistyki WZiD.

27sty

"Inwestycje gminne realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym" - warsztaty dla studentów WZID

W dniu 23 stycznia 2020 r., w Instytucie Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, odbyły się warsztaty dla studentów pt. „Inwestycje gminne realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym”.

24sty

Wizyta Lotniczego Koła Naukowego w Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego w Warszawie

W dniu 22 stycznia 2020 r. grupa studentów, członków i sympatyków Lotniczego Koła Naukowego Akademii Sztuki Wojennej wzięła udział w kolejnej podróży studyjnej.

20sty

Konkurs dla pasjonatów lotnictwa - wygraj udział w programie rozwojowym EUROCONTROL!

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) organizuje konkurs dla studentów, którzy swoją ścieżkę kariery zawodowej wiążą z lotnictwem cywilnym.

16sty

Akademickie "Pacta Conventa" na rok akademicki 2019/2020

10 stycznia 2020 roku władze ASzWoj, reprezentowane przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza, przekazały studentom "Academici Pacta Conventa" – Informator o ponadprogramowych kierunkach rozwoju studentów, z której studenci ASzWoj mogą korzystać w roku akademickim...

23gru

Wydziałowe spotkanie opłatkowe

20 grudnia 2019 roku na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj przedstawiciele władz Akademii oraz poszczególnych Wydziałów, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy i studenci WZiD uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

20gru

Uroczyste zakończenie trzeciej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim"

W dniu 18 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie trzeciej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim”.

18gru

Unikatowe stanowisko wirtualnej rzeczywistości Mini-CAVE w Akademii Sztuki Wojennej

10 grudnia nastąpił odbiór urządzenia badawczego Mini-CAVE (cave automatic virtual environment), które jest jednym z najbardziej immersyjnych środowisk wirtualnych.

13gru

Absolwentka WZiD ASzWoj wśród laureatów konkursu im. Mariana Rejewskiego

 prestiżowego konkursu znalazła się absolwentka Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

13gru

TopYoung 100: Sukces studentów WZiD ASzWoj

Przedstawiciele najlepszych projektów, realizowanych w ramach programu TopYoung100, uczestniczyli w Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2019, organizowanej przez firmę Eurologistics. Wśród przedstawicieli młodego pokolenia znaleźli się studenci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia...

13gru

Otwarcie Laboratorium Bezzałogowych Systemów Powietrznych w IZLC

12 grudnia 2019 roku w Instytucie Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, w budynku 22 sali 025, swoją działalność rozpoczęło Laboratorium Bezzałogowych Systemów Powietrznych.

12gru

Nowy projekt Lotniczego Koła Naukowego - "Aerorozmowy"

11 grudnia 2019 roku odbyło się pierwsze otwarte spotkanie z cyklu Aerorozmowy, zorganizowane przez Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej (LKN ASzWoj).