MENU
25mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 10 kwietnia. Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na...

12mar

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i...

23mar

Możliwość wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów w związku ze stanem epidemii na terenie kraju

Dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii i jego skutków, przypominamy o możliwości wsparcia udzielanego przez ASzWoj. Zachęcamy do zapoznania się zasadami dotyczącymi ubiegania się o jednorazową...

09mar

Przedstawiciel ASzWoj wśród uczestników Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ASzWoj uczestniczył w XXXVII Zjeździe Komisji Uczelni Mundurowych, który odbył się 7 marca 2020 r. na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas spotkania omówione zostały plany KUM na najbliższe miesiące.

04mar

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS - CoV - 2

Sprawdź jak należy się zachować w przypadku wystąpienia koronawirusa. WAŻNE!

04mar

PANEL STUDENCKI PODCZAS KONFERENCJI SECURITY & FORECASTING 2020

Zapraszamy do udziału w polskojęzycznym panelu studenckim podczas Konferencji Security & Forecasting 2020 w dniach 24-25.03.2020 r. w ASzWoj.

12lut

Sobota AKADEMICKA

W dniu 21 marca 2020 r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców po raz trzeci odbędzie się wydarzenie "Sobota AKADEMICKA", w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt...

11lut

UWAGA STUDENCI! WYSTAWIONO DECZYJE DOT. STYPENDIUM SOCJALNEGO, DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy o możliwości odbioru decyzji indywidualnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

28sty

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny Samorządu Studenckiego

Samorząd Studencki Akademii Sztuki Wojennej wraz z przedstawicielami władz uczelni w dniach 23-26 stycznia 2020 roku uczestniczył w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym do Augustowa.

27sty

UWAGA! POJAWIŁY SIĘ LISTY RANKINGOWE ABSOLWENTÓW, KTÓRYM UMORZONO KREDYTY STUDENCKIE.

Sprawdź czy znalazłeś się na listach najlepszych absolwentów roku akademickiego 2018/2019, którzy spełniają kryteria do częściowego umorzenia kredytów studenckich.

23sty

XXVI zjazd Komisji Uczelni Mundurowych

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - Robert Mikołaj Czajkowski został członkiem Prezydium, gdzie zajął rolę Sekretarza!

16sty

UWAGA STUDENCI! WYSTAWIONO DECZYJE DOT. STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy o możliwości odbioru decyzji indywidualnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium rektora.

15sty

Bal Studenta 2020

Dnia 11 stycznia 2020 roku w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej odbył się organizowany przez Samorząd Studencki Bal Studenta, w którym wzięły udział władze uczelni, zaproszone delegacje z Komisji Uczelni Mundurowych oraz oczywiście nasi studenci.

15sty

Akademickie "Pacta Conventa" na rok akademicki 2019/2020

10 stycznia 2020 roku władze ASzWoj, reprezentowane przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza,  przekazały studentom "Academici Pacta Conventa" – Informator o ponadprogramowych kierunkach rozwoju studentów, z której studenci ASzWoj mogą korzystać w roku akademickim...

07sty

UWAGA DOKTORANCI! WYSTAWIONO DECYJE DOT. ŚWIADCZEŃ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Informujemy o możliwości odbioru decyzji indywidualnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń.

31gru

Spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego Młodych Adeptów Prawa

Właśnie ruszył nabór do Koła. Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie 16 stycznia 2020 o godz. 9:45, bud. 25, s. 02

31gru

Konkursu o wiedzy o prawie Unii Europejskiej

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2020 roku 70. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana oraz 20. rocznicy przyjęcia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Zgłoszenia są przyjmowane od 7 stycznia do 24 lutego 2020 roku.

24gru

WESOŁYCH ŚWIĄT

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku 2020, życzą pracownicy Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji.

24gru

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!

Wydział będzie nieczynny!

06gru

UWAGA DOKTORANCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Sprawdź czy otrzymałeś stypendium.

26lis

UWAGA STUDENCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła kolejne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Sprawdź czy otrzymałeś stypendium w II TURZE.

21lis

UWAGA STUDENCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego i zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Sprawdź czy otrzymałeś stypendium.

19lis

UWAGA DOKTORANCI ! Pojawiło się Zarządzenie w sprawie wysokości świadczeń na rok akademicki 2019/2020

Zapoznaj się z Zarządzeniem i sprawdź jakie świadczenie przystługuje Ci w roku akdemickim 2019/2020.

18lis

UWAGA STUDENCI! Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

Sprawdź czy otrzymałeś stypendium i w jakiej wysokości.

18lis

UWAGA STUDENCI ! Pojawiło się Zarządzenie w sprawie wysokości świadczeń na rok akademicki 2019/2020

Zapoznaj się z Zarządzeniem i sprawdź jakie świadczenie przystługuje Ci w roku akdemickim 2019/2020.

13lis

Spotkanie rekrutacyjne organizacji studenckiej "Pogranicznik"

II spotkanie rekrutacyjne, dedykowane dla nowych członków organizacji, odbędzie się 19 listopada 2019 r.

04lis

Absolvent Talent Days

5 listopada w Warszawie odbędzie się wyjątkowa XII Edycja Absolvent Talent Days – najlepszego i największego wydarzenia karierowego w Polsce.

04lis

Podróż studyjna "Pogranicznika" - MORSKA GRANICA 2019

W dniach 28-31 października 2019 roku studenci Akademii Sztuki Wojennej należący do Organizacji Studenckiej „Pogranicznik” działającej przy Wydziale Wojskowym uczestniczyli w podróży studyjnej do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku oraz do Centrum Szkolenia Straży Granicznej...

04lis

UWAGA DOKTORANCI! Rozpatrzono wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe.

Sprawdź czy otrzymałeś świadczenia na rok akademicki 2019/2020. W zakładce znajdziesz listy osób, którym przyznano bądź odmówiono przyznania stypendium doktoranckiego i projakościowego.

31paź

Konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Związek Harcerstwa Polskiego jest dynamiczną, różnorodną i oddziałującą na wiele podmiotów organizacją wychowawczą, w której wielu studentów podejmuje aktywność społeczną oraz wybiera ją, jako obszar swojej działalności naukowej.