MENU
20lut

Orientation Week dla studentów zagranicznych

Studenci zagraniczni, którzy w tym semestrze będą studiować w Akademii Sztuki Wojennej w ramach programu Erasmus+, uczestniczyli w Tygodniu Powitalnym przygotowanym przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego ASzWoj.

19lut

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (19.02.18 r.)

19 lutego 2018 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy.

13lut

Szkolenie w ramach Wyższych Kursów Obronnych (12.02.2018 r.)

W dniach 12-16 lutego 2018 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, przeprowadzone zostanie szkolenie obronne grupy słuchaczy – kierowników oddziałów spraw obronnych w wydziałach zarządzania kryzysowego województw oraz...

13lut

Pracownik ASzWoj wyróżniony przez Ministra Sprawiedliwości

W ramach obchodów Święta Służby Więziennej, 8 lutego 2018 r., w największej podlaskiej jednostce penitencjarnej, w Czerwonym Borze, odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego płk. Piotra Kondraciuka.

12lut

Akademia Sztuki Wojennej organizatorem VIII Spotkania Konsorcjum KONSMUND

W dniach 8-9 lutego 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej zostało zorganizowane VIII Spotkanie koordynatorów Konsorcjum Uczelni Mundurowych  KONSMUND. W kolejnym już ósmym Spotkaniu koordynatorów KONSMUND udział wzięli przedstawiciele wszystkich uczelni a szczególnym gościem była  Dorota...

12lut

NATO Virtual Academy dla studentów WBN - kolejna edycja

W ramach cotygodniowych wideokonferencji, studenci będą mieli okazję wziąć udział w seminariach online z międzynarodowymi ekspertami z NATO oraz wiodących europejskich ośrodków akademickich. Kurs kończy certyfikat NATO Virtual Academy oraz możliwość udziału w dalszych...

08lut

Uroczyste pożegnanie Dyrektora IBP

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
na uroczyste pożegnanie
Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa

05lut

Umiędzynarodowienie studiów magisterskich

W dniach 30.01-1.02.2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej przebywała delegacja z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Europeistyki z Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych (National University of Public Service) pod przewodnictwem dr hab. Boglarki Koller – dziekana wydziału.

29sty

"BURZA" na Wołyniu. Wokół dziejów 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej

29 stycznia br. w Akademii Sztuki Wojennej miała miejsce pierwsza konferencja naukowa poświęcona dziejom 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz akcji „Burza” z 1944 r. 

26sty

Studenci WBN pomagają zwierzętom

Od 10 stycznia br. stycznia z inicjatywy Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WBN prowadzona jest zbiórka przedmiotów na rzecz schroniska dla zwierząt. 25 stycznia 2018 roku został zorganizowany wyjazd do schroniska „Azyl pod Psim Aniołem” z pierwszą partią zebranych...

25sty

Studenci Erasmus+ tanecznym krokiem kończą semestr zimowy

24 stycznia br. w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej odbyło się Farewall Meeting – spotkanie pożegnalne związane z zakończeniem semestru zimowego 2017/2018 dla studentów zagranicznych Programu Erasmus+.

23sty

Spotkanie władz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ze studentami

22 stycznia 2018 r. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda spotkał się ze studentami oraz Wydziałową Radą Samorządu Studentów WBN.

16sty

O bezpieczeństwie w międzynarodowym gronie

W Akademii Sztuk Wojennej, 5 stycznia 2018 r., została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Security of Europe. Challenges and Threats in the 21st Century”. Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Bogdan Grenda rozpoczynając konferencję, podkreślił rangę...

19gru

Konferencja metodyczna Wyższych Kursów Obronnych

5 grudnia br. w Klubie Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzona została konferencja metodyczna Wyższych Kursów Obronnych w celu podsumowania wykonania zadań w roku bieżącym, a także przedstawienia uwag i wniosków dotyczących realizacji szkolenia w roku następnym.

18gru

"Inwestujemy w młodych ludzi" - PGZ przyznał stypendia naszym studentom!

Realizując programy stypendialne, inwestujemy w naszą przyszłość. Warto inwestować w młodzież, gdyż przez ostatnie lata najzdolniejsi z nich byli niejako „wyławiani” przez zagraniczne firmy. Musimy robić wszystko, by odwrócić ten trend i stworzyć im możliwości do rozwoju i...

18gru

Spotkanie wigilijne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem kierownictwa Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników, doktorantów oraz członków samorządu...

13gru

Metody rozwiązywania konfliktów zbrojnych

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe pt.: „Metody rozwiązywania konfliktów zbrojnych” zorganizowane przez Katedrę Analiz Współczesnych Konfliktów Zbrojnych. Przewodniczącą komitetu naukowego seminarium była dr hab. Karolina Helnarska (prof. ASzWoj), zaś...

12gru

O Siłach Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym w IBP - seminarium

12 grudnia 2017 roku w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa zorganizowane zostało seminarium naukowe nt.: „Siły Zbrojne w systemie zarządzania kryzysowego”.

12gru

Dyrektorzy wydziałów urzędów wojewódzkich na szkoleniu w ramach WKO

W dniach 4-6 grudnia br. i 11-13 br. odbył się kurs dla dyrektorów komórek do spraw obronnych wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich. Słuchacze odbyli szkolenie w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego...

27lis

Suwerenność i racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie 2025 roku

23 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Suwerenność i racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie 2025 roku”, którą zorganizował Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

27lis

Zakończenie szkolenia obronnego dla pracowników MRiRW

W dniu 24 listopada 2016 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie obronne dla kierowniczej kadry urzędu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez MRiRW.

22lis

UWAGA! PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA ERASMUSA!

Rekrutacja dodatkowa na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni 2017/2018 została przedłużona do 26 listopada!

21lis

Wizyta szkoleniowa kierowników ds. administracyjnych w Police Academy w Pradze

W dniach 6-10 listopada br. delegacja z Akademii Sztuki Wojennej gościła w Police Academy of Czech Republic w Pradze.

20lis

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (20.11.17 r.)

20 listopada br. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących ministrów, centralnych organów administracji rządowej, jednostek...

06lis

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (6.11.2017 r.)

6 listopada 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, rozpoczęto szkolenie grupy dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych organów administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i urzędów...

24paź

WFiS zachęca do korzystania z akademickich obiektów sportowych!

Drodzy Studenci! Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zachęca do korzystania z akademickich obiektów sportowych i to nie tylko podczas programowych zajęć z wychowania fizycznego!

23paź

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (23.10.17 r.)

23 października 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto szkolenie grupy ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, osób pełniących funkcje w centralnych organach administracji rządowej, kierowników jednostek...

20paź

Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym? - konferencja w Senacie RP

W dobie terroryzmu, tzw. "wojny hybrydowej" czy kryzysów migracyjnych prawo wojskowe musi ewoluować, tak aby stwarzać warunki do podejmowania przez żołnierzy właściwych decyzji. To jeden z wniosków z konferencji „Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym”, zorganizowanej w Senacie 17...

20paź

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (20.10.17 r.)

20 października br. zakończyło się szkolenie w grupie komendantów komend głównych i wojewódzkich policji oraz państwowej straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu, komendantów oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i komendantów służby więziennej w ramach Wyższych Kursów Obronnych...

16paź

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (16.10.2017 r.)

16 października 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy komendantów komend głównych oraz wojewódzkich policji, a także państwowej straży pożarnej, biura ochrony rządu, komendantów...