MENU

Instytucje bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń - relacja z konferencji

W murach Akademii Sztuki Wojennej, w dniach 3-4 marca 2020 roku, odbyła się konferencja naukowa pt. Instytucje bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń.

Celem przedsięwzięcia było podjęcie rozważań nad rolą i zadaniami, jakie stoją przed instytucjami bezpieczeństwa państwa w obliczu współcześnie występujących zagrożeń, a w szczególności tych związanych z środkami psychoaktywnymi. Dodatkowym założeniem konferencji było wskazanie praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy w zakresie niwelowania wpływu substancji psychoaktywnych w postępowaniach administracyjnych.

Konferencję otworzył p.o. dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego (WBN) ppłk dr hab. inż. Andrzej Soboń. Następnie licznie zebrane audytorium pięciu służb specjalnych oraz grono studentów WBN wysłuchało prelekcji specjalistów w zakresie podejmowanej problematyki.

Warto przy tym wspomnieć, ze drugiego dnia dodatkowym gościem była Beata Humięcka – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Rembertów – która poprowadziła wykład na temat dorosłych dzieci alkoholików, ukazując inny wymiar działań instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa.

Organizatorami konferencji była Służba Kontrwywiadu Wojskowego we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.

 

Tekst: Marta Adamczewska
Zdjęcia: ASzWoj, SKW


wróć