MENU

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

W Akademii Sztuki Wojennej, 26 czerwca 2019 r., odbyło się zakończenie roku akademickiego 2018/2019 Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Tego dnia najlepszym studentom oraz aktywnym członkom kół naukowych zostały wręczone wyróżnienia.

W podsumowaniu roku akademickiego 2018/2019 wzięli udział przedstawiciele władz Akademii Sztuki Wojennej, dziekan i prodziekani Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, jego absolwenci i pracownicy, a także grono zaproszonych gości. Do zebranego audytorium słowa skierował dziekan, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, dziękując za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału oraz promowanie kolejnych pokoleń absolwentów.

Wydziałowe zakończenie roku, a przede wszystkim symboliczny akt uroczystej promocji absolwentów I i II stopnia, jest ważnym – jeżeli nie najważniejszym – momentem dla wszystkich kończących naukę w Akademii Sztuki Wojennej. Zgodnie z tradycją tego dnia absolwenci wystąpili w togach i biretach. Podczas uroczystości podsumowano również roczną działalność naukową i dydaktyczną Wydziału.

Wyróżnieni absolwenci na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w roku akademickim 2018/2019

Z pierwszą lokatą studia ukończyli:

w grupie studiów magisterskich

 • Joanna Lambora, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Dariusz Teodorczuk, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Klaudia Borowiec, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

– w grupie studiów licencjackich

 • Paweł Danys, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Eryk Ciborski, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Mariusz Gitler, kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Weronika Gluzińska, kierunek: administracja

Z drugą lokatą studia ukończyli:

– w grupie studiów magisterskich

 • Julia Syzova, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Piotr Klain, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

– w grupie studiów licencjackich

 • Kacper Zieliński, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Klaudia Janiak, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Maria Raczyńska, kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Maciej Hryckowian, kierunek: administracja

Z trzecią lokatą studia ukończyli:     

w grupie studiów magisterskich

 • Piotr Błaszczyk, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Joanna Pieńkowska, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne

– w grupie studiów licencjackich

 • Krzysztof Kądzielski, kierunek: bezpieczeństwo narodowe
 • Kinga Andrzejczuk, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Kamil Czapski, kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Klaudia Hornak, kierunek: administracja

– w grupie prac magisterskich:

 • I miejsce zajęła praca Aleksandry Radomskiej pt.:Cyberbezpieczeństwo lotniczych systemów radionawigacyjnych, promotor: ppłk dr inż. Radosław Bielawski
 • II miejsce zajęła praca Piotra Błaszczyka pt.: Metody zapewniania bezpieczeństwa imprez masowych – studium przypadku na podstawie ŚDM 2016, promotor: ppłk dr inż. Andrzej Soboń
 • III miejsce zajęła Piotra Grzejszczaka pt.: Branża ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa – stan obecny i perspektywy rozwoju, promotor: dr inż. Zbigniew Skwarek

– w grupie prac licencjackich:

 • I miejsce zajęła praca Sławomira Pietruszki pt.: Funkcjonowanie służb policji politycznej i formacji odpowiedzialnych za ochronę granic oraz ich wpływ na system bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej, promotor: dr Jakub Bieniek
 • II miejsce zajęła praca Eryka Ciborskiego pt.:Wizerunek migrantów w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, promotor: dr Ilona Urych
 • III miejsce zajęła praca Klaudii Janiak pt.: Policja jako podstawowy podmiot bezpieczeństwa i porządku publicznego w wybranych państwach europejskich, promotor: dr Malwina Kołodziejczak

Za aktywność sportową dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wyróżnił:

 • Kamila Skorupę, dyscyplina: badminton
 • Oksanę Kyrychok, dyscyplina: karate
 • Weronikę Swat, dyscyplina: karate
 • Katarzynę Więkiewicz, dyscyplina: karate
 • Michała Lemańskiego, dyscyplina: piłka nożna
 • Krzysztofa Stolarczyka, dyscyplina: piłka nożna
 • Mikołaja Baranowskiego, dyscyplina: piłka ręczna
 • Karolinę Barańczuk, dyscyplina: piłka siatkowa
 • Anetę Czerwińską, dyscyplina: piłka siatkowa

Za zaangażowanie w działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz wsparcie władz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w organizacji przedsięwzięć akademickich dziekan wyróżnił: 

 • Martę Adamczewską
 • Roberta Czajkowskiego
 • Iwonę Kępę
 • Janusza Marszalika
 • Mateusza Rojka

Za działalność naukową Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wyróżnił:

 • Martę Bachor
 • Adriannę Butkiewicz
 • Michała Cieślickiego
 • Kacpra Gembickiego
 • Macieja Gruszczyńskiego
 • Ewę Krawczyk
 • Paulinę Krawczyk
 • Michała Lemańskiego
 • Eryka Mościńskiego
 • Tomasza Nowaka
 • Dariusza Pilawskiego
 • Tomasza Sobierajskiego
 • Aleksandrę Szen
 • Patryka Ślusarskiego
 • Łukasza Tytułę
 • Mateusza Wąsiewicza
 • Nikodema Wołoszyna

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


wróć