MENU

Zajęcia z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

W dniach 6 i 13 czerwca 2019 roku na zaproszenie prof. dr. hab. inż. Waldemara Kitlera - Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, w zajęciach z przedmiotu Ruch drogowy uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Celem wizyt było przekazanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu działań policjantów pionu ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego, jak również zaprezentowanie używanego przez funkcjonariuszy wyposażenia służbowego.

Zajęcia w dniu 6 czerwca otworzył dr inż. Zbigniew Skwarek – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego IBP WBN. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili wówczas pokaz urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów i badania kierujących na ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zajęcia w dniu 13 czerwca poświęcono natomiast na inscenizację miejsca zdarzenia drogowego i opisanie specyfiki prowadzonych wówczas czynności. Możliwość bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami pozwoliła studentom na zadanie szeregu pytań na temat służby w Policji i bezpiecznego zachowania się na drodze.

opr. i fot. Piotr Hac


wróć