MENU

Historia Wyższej Szkoły Wojennej - seminarium studenckie

Celem seminarium było przybliżenie studentom historii i postaci związanych z Wyższą Szkołą Wojenną. Seminarium otworzył prodziekan ds. studenckich ppłk dr inż. Andrzej Soboń. Następnie w celu wprowadzenia studentów w realia kształcenia w powojennej Polsce dr Marek Deszczyński przedstawił słuchaczom historię szkolnictwa wojskowego w 20- leciu międzywojennym.

W panelach studenckich prelegenci przybliżyli postacie związane z Wyższą Szkołą Wojenną, zarówno absolwentów, wykładowców jak i władze uczelni.
Wśród prezentowanych postaci byli między innymi: Tadeusz Kutrzeba, Louis Faury, Stefan Mossor, Józef Beck czy Antoni Chruściel.

Moderatorami paneli byli studenci WBN: Marta Adamczewska oraz Robert Czajkowski. 

Opracowała: Marta Adamczewska 


wróć