MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (10 czerwca 2019 r.)

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 10 czerwca 2019 r., rozpoczęło się szkolenie obronne dla grupy dyrektorów komórek do spraw obronnych w urzędach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy kursu usystematyzują niezbędną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz zadaniach obronnych. Będą również doskonalić zasady i procedury kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Kurs otworzyli dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego – płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa – prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler.


wróć