MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (27 maja 2019 r.)

27 maja 2019 roku w ramach Wyższych Kursów Obronnych rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: „dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich oraz ich zastępcy”.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy kursu doskonalić będą wiedzę i umiejętności osób, na które nałożono zadania obronne, a także w zakresie zapoznania ich z procedurami systemu kierowania i realizacji zadań we wszystkich stanach gotowości obronnej, w tym w szczególności w obszarach związanych z przygotowaniami gospodarczo-obronnymi i wsparciem potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych, płk dr hab. inż. Leszek Elak i dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda.


wróć