MENU

Zajęcia studyjne i pokazy dla studentów WBN na Lotnisku Warszawa Okęcie

16 maja 2019 roku grupa studentów III roku kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe, realizując program nauczania z przedmiotu Epidemiologiczne Zagrożenia Bezpieczeństwa Międzynarodowego, odbyła ćwiczenia na Lotnisku Warszawa Okęcie.

Przeprowadzenie ćwiczeń na lotnisku było możliwe dzięki uzyskaniu zgody Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, zaangażowaniu  Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego, Działu Medycznego Portu Lotniczego oraz Lotniskowej Straży Pożarnej. Zajęcia zorganizowane przez dr Mateusza Kuczabskiego składały się z części teoretycznej
i praktycznej. Rozpoczęły się od dwóch wykładów: dr Krzysztofa Skórczewskiego – Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego, a zarazem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii oraz Pani Edyty Łydka - Kierownika Działu Nadzoru i Epidemiologii.

Po części teoretycznej, w ramach ćwiczeń praktycznych, które koordynował Szef Działu Medycznego Portu Lotniczego Pan Bartosz Ruszkowski, studenci zapoznali się z obowiązującymi procedurami i sprzętem używanym w przypadku zagrożeń epidemicznych oraz katastrof lotniczych i zdarzeń masowych. Przedstawiono procedurę rozpoznawania i różnicowania zagrożeń epidemicznych,  dekontaminacji, ewakuacji, zabezpieczenia poszkodowanych oraz utrzymania bezpieczeństwa pasów startowych i lądowiska. Następnie studenci udali się do jednostki Lotniskowej Straży Pożarnej, gdzie mogli zwiedzić pomieszczenia bazy, poznać specyfikę jej działań, obejrzeć unikalne w skali europejskiej wozy bojowe i urządzenia.  

W czasie ćwiczeń prowadzący dzielili się swymi przeżyciami i wrażeniami, w których uczestniczyli pełniąc służbę na lotnisku, przekazywali interesujące informacje na temat swojej pracy oraz zdobytych doświadczeń.

Opr. dr Mateusz Kuczabski
Zdjęcia własne studentów i prowadzącego.


wróć