MENU

Zajęcia z udziałem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

7 maja 2019 roku na zaproszenie prof. dr. hab. inż. Waldemara Kitlera - Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, w zajęciach z przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

Spotkanie otworzył ppłk dr inż. Wojciech Sójka – Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa.

Celem wizyty było zaprezentowanie studentom specyfiki służby w strukturach Służby Ochrony Państwa oraz zapoznanie z zadaniami z zakresu ochrony kluczowych osób w państwie i obiektów. Funkcjonariusze po omówieniu ogólnych zasad prowadzenia czynności, przeprowadzili pokaz wyposażenia użytkowanego w SOP. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja sprzętu stosowanego w działaniach pirotechnicznych oraz zabezpieczających. Możliwość bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami pozwoliła studentom na zadanie szeregu pytań na temat służby w SOP i przedstawianego uzbrojenia.

opr. i fot. Piotr Hac


wróć