MENU

Wizyta przedstawicieli WBN w General Jonas Žemaitis Military Academy w Wilnie

W dniach 6-8 maja 2019 roku redakcja czasopisma Security and Defence Quarterly z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w składzie ppłk dr inż. Radosław Bielawski, dr Dorota Domalewska oraz Tadeusz Brzozowski przebywała w General Jonas Žemaitis Military Academy w Wilnie.

Delegację przywitała prof. Audrone Petrauskaite a także Tomas Lastakauskas, specjalista ds. Public Relations. Gospodarze przedstawili założenia dotyczące kształcenia studentów wojskowych w litewskiej Akademii na potrzeby NATO.

Kolejnym celem wizyty była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy czasopismem Security and Defence Quarterly i Journal of Security and Sustainability Issues. Redaktor naczelna czasopisma JSSI, prof. Manuela Tvaronavičiene, jako przedstawiciel Web of Sciences Emerging Sources Citation Index, przedstawiła proces ewaluacyjny dotyczący indeksowania czasopism naukowych w międzynarodowej bazie SCOPUS i Web of Science.

Ppłk dr inż. Radosław Bielawski przedstawił studentom informacje dotyczące działalności dydaktyczno-naukowej Akademii Sztuki Wojennej, a także przybliżył ofertę dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego dla studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Dr Dorota Domalewska zaprezentowała założenia rozwoju zrównoważonego w Polsce w kontekście wdrażania agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Tadeusz Brzozowski przedstawił możliwości systemu zarządzania czasopismami naukowymi Editorial System pod kątem optymalizacji wyszukiwania manuskryptów naukowych - Academic Search Engine Optimalization (ASEO).


wróć