MENU

Konkurs o nagrodę Szefa SKW za najlepszą pracę magisterską

Celem konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększanie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. Konkurs ma także na celu zachęcenie studentów do pogłębiania wiedzy w drodze badań i przedsięwzięć naukowych w ramach tworzonej pracy magisterskiej oraz motywowanie do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace wskazane przez promotora lub recenzenta w uzgodnieniu i za zgodą autora. Konkurs dotyczy prac napisanych w języku polskim i obronionych w roku akademickim 2018/2019. Zgłoszenia będzie oceniać Komitet Konkursowy, który wyłoni laureatów konkursu. Szczegóły oraz niezbędne dokumenty w załączonym regulaminie. Termin składania dokumentacji konkursowej: 5 lipca 2019 roku u koordynatora konkursu pok. 30 w budynku 25. 

Koordynator konkursu: prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr inż. Andrzej Soboń.
Dodatkowych informacji udziela przedstawicielka WRSS WBN pani Marta Adamczewska. 


wróć