MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Intelligence Studies - A Necessity in the Changing World

Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej organizuje 8 listopada br. I Międzynarodową Konferencję „Intelligence Studies — A Necessity in the Changing World”.

Seminarium naukowe "Kampania 1939 roku - nowe ustalenia"

Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej we współpracy z Wojskowym Biurem Historycznym zorganizował seminarium naukowe poświęcone problematyce nowych ustaleń i faktów dotyczących kampanii polskiej 1939 r. Spotkanie odbyło się 11 października br. w Instytucie Historii Wojskowej ASzWoj.

Seminarium naukowe "Kampania 1939 roku - nowe ustalenia" - zapowiedź

Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej we współpracy z Wojskowym Biurem Historycznym, 11 października 2019 r., organizuje seminarium naukowe pt. „Kampania 1939 roku – nowe ustalenia.

"Historia Służb Specjalnych" - II edycja studiów podyplomowych w ASzWoj

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, zainteresowanych zdobyciem wiedzy o historii polskich i zagranicznych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

Studia historyczne wracają do Akademii

18 października 2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano działalność nowego, międzywydziałowego instytutu.

Plan zajęć dla osób przyjętych na studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych w roku akademickim 2018/2019

Listy osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Wykład inauguracyjny Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych

18 października 2018 r. dr Konrad Paduszek wygłosi wykład zatytułowany Wywiad i kontrwywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.