MENU
11gru

Rok szkolenia rezerw osobowych rozpoczęty w Akademii Sztuki Wojennej

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej 5 grudnia br. miało miejsce zakończenie dwóch kursów przeszkolenia kadr rezerwy:

25lis

Kurs doskonalacy "Planowanie i organizowanie przemieszczenia operacyjnego oraz taktycznego wojsk" (KOD 8101116)

planowany do realizacji w dn. 02 - 13.12.19 r. rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 101, w sali nr 212.

20lis

Kurs doskonalacy "Maskowanie Operacyjne w SZ RP" (KOD 8101082)

planowany do realizacji w dn. 09 - 20.12.19 r. rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 121.

18lis

Rozpoczęcie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW 38C01 (GO: transportu i ruchu wojsk)"

planowanego do realizacji w dn. 21.11 - 20.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 21.11.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 116.

13lis

Zakończenie kursu doskonalącego "Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia wojskowego porucznika"

W dniu 08.11.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie kursu doskonalącego "Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia wojskowego porucznika".

06lis

Rozpoczęcie kursu przeszkolenia kadr rezerwy "Problematyka kadrowa, ewidencja wojskowa, zagadnienia mobilizacji oraz administrowanie zasobami osobowymi" (kod 9101002)

planowanego do realizacji w dn. 14.11 - 13.12.2019 r. odbędzie się w dn. 14.11.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 116.

25paź

Zakończenie "Kursu doskonalącego żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału".

W dniu 25.10.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie "Kursu doskonalącego żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału".

24paź

"Doskonalący kurs operacyjny dla oficerów S-3" (kod 8101044)

planowany do realizacji w dn. 04 - 29.11.2019 r. rozpocznie się w dn. 04.11.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 222 bud. nr 101 (Wydział Wojskowy).

16paź

Uroczyste zakończenie kursu rezerwy w CDKO

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, 15 października 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy”.

14paź

Rozpoczęcie "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony".

W dniu 09.10.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu...

07paź

"Kurs obrony przeciwrakietowej" (kod 8101117)

planowany do realizacji w dn. 14 – 18.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 14.10.2019 r. o godz. 7.30 w sali nr 212 bud. nr 101 (Wydział Wojskowy).

Przed rozpoczęciem szkolenia należy zarejestrować konto na platformie LMS ILIAS, na stronie Wydziału Kształcenia na Odległość ASzWoj (

07paź

KURS "KIEROWANIE TERENOWYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Sztuki Wojennej, 7 października 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja kursu „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW)”.

04paź

"Kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału" (kod 8101092)

planowany do realizacji w dn. 07 – 25.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 333 bud. nr 101.

04paź

Kurs doskonalący "Szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla Pełnomocników (Zastępców Pełnomocników) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych" (kod 8101055)

planowany do realizacji w dn. 07 – 11.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 211 bud. nr 56.

04paź

Kurs doskonalący "Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego" (kod 8031001)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 06.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 118 bud. nr 56.

04paź

"Podstawowy kurs kadrowy dla oficerów" (kod 8101081)

planowany do realizacji w dn. 09.10 – 15.11.2019 r. rozpocznie się w dn. 09.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 121 bud. nr 56.

27wrz

Kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego (kod 9101014)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 05.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 114.

27wrz

Kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony (kod 9101015)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 05.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 115.

17wrz

Rozpoczęcie kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

W dniu 17.09.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01". Dzień wcześniej, 16.09.2019 r., kursanci po sprawdzeniu stawiennictwa i...

10wrz

Rozpoczęcie "Kursu doskonalącego dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika" (kod 8101080).

W dniu 09.09.2019 r. rozpoczął się "Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowiska służbowe

10wrz

Uff i po wakacjach ...

W dniu 02.09.2019 r., po przerwie dydaktycznej, w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto realizacje kursów doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych służby czynnej SZ RP, żołnierzy rezerwy...

10wrz

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

planowany do realizacji w dn. 16.09 – 15.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 16.09.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 116.

06cze

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

06cze

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

18kwi

ZAKOŃCZENIE LEGII AKADEMICKIEJ

W Akademii Sztuki Wojennej, 18 kwietnia 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie II edycji programu „Legii Akademickiej”. Ochotnicze szkolenie ukończyło 154 studentów.