MENU

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy ASzWoj i Centrum Doskonałości Zarządzania Kryzysowego i Reagowania na Katastrofy w Sofii (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence – CMDR COE) zostało zawarte 8 października 2019 r. Dokument, w Sali Tradycji ASzWoj, podpisali prorektor ds. wojskowych – płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz płk Orlin Nikolov.

***

Centrum Doskonałości Zarządzania Kryzysowego i Reagowania na Katastrofy jest międzynarodową organizacją utworzoną w 2013 r. z inicjatywy ministerstw obrony Bułgarii, Grecji oraz Polski. Głównym jego celem jest promowanie i konsolidacja współpracy w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju w obszarze zarządzania kryzysowego. CMDR COE w Sofii  jest jednym centrów badań i rozwoju zdolności NATO. Od roku 2015 stanowi Organ Wojskowy NATO o statusie międzynarodowym.


wróć