MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego

W dniach 13-17 stycznia odbył się kurs „Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego” prowadzony przez pracowników Wydziału Kształcenia na Odległość.

Wyróżnienie podczas Gali Erasmusa

3 grudnia 2019 roku, na Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczysta Gala z okazji 10-lecia Erasmusa. Podczas uroczystości jeden z pracowników Wydziału Kształcenia na Odległość - Paweł Gładysz, otrzymał medal za zasługi.

EDU IT TRENDS

W dniu 27 listopada w Warszawie odbyła się konferencja "EDU IT TRENDS 2019". Pracownicy Wydziału Kształcenia na Odległość podczas sesji mieli okazję wysłuchać specjalistów z informatyzacji oraz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych technologii dla uczelni wyższych.

Varna Free University "Chernorizets Hrabar" w Bułgarii

W dn. 18-22 listopada br. przedstawiciele WKnO uczestniczyli w wizycie szkoleniowej w Varna Free University "Chernorizets Hrabar" w Bułgarii. Podczas spotkania z przedstawicielami nauczycieli akademickich, pracowników administracyjno-technicznych opiekujących się laboratorium komputerowym zostały omówione aspekty kształcenia zdalnego, prowadzenia zajęć z użyciem nowych technologii oraz specyfiki rozwijania kompetencji cyfrowych u studentów.

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI WKNO W KONFERENCJI "IV FORUM EDUKACJI DOROSŁYCH"

W dniu 20 listopada 2019 roku po raz czwarty odbyło się Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE.

Digital Champions - VI Forum Liderów Cyfrowego Biznesu

14-15 listopada w Kampusie Google w Warszawie odbywa się VI Forum Liderów Cyfrowego Biznesu „Digital Champions”. Podczas tegorocznych debat oraz warsztatów eksperci omawiają najnowsze trendy cyfrowej sfery, zastanawiając się jednocześnie jakie rozwiązania pomogłyby w zwiększeniu konkurencyjności w świecie biznesu.

II Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia

W dn. 6 listopada br. odbyło się II Akademickie Sympozjum Jakości Kształcenia, którego celem była ocena stanu obecnego, wskazanie możliwości i dobrych praktyk w działaniach w Uczelni oraz określenie wyzwań na przyszłość w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej.

Udział przedstawicieli WKnO w konferencji "Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO"

W dniach 24-25 października 2019 r. na Wojskowej Akademii Technicznej przedstawiciele WKnO ASzWoj uczestniczyli  w pierwszej Konferencja "Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO".

Laboratorium ADL tętni życiem

W ramach zajęć akademickich, na czas zimowego semestru, nasze Laboratorium wraz ze sprzętem komputerowym zostało udostępnione dla studentów. Cyklicznie prowadzone są zajęcia przez dr Lucjana Drabarka.

Nowy kurs "Savoir-vivre" dla studentów

Zapraszamy wszystkich studentów, a w szczególności rozpoczynających naukę w tym roku akademickim, a także pracowników Akademii Sztuki Wojennej do zapoznania się z materiałem zawartym w module nauczania "Szkolenie savoir-vivre dla studentów Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie".

Nowy kurs "Organy Przedstawicielskie Żołnierzy Zawodowych oraz kierunki działania Konwentu Dziekanów"

Zapraszamy wszystkich żołnierzy do zapoznania się z materiałem zawartym w module nauczania "Organy Przedstawicielskie Żołnierzy Zawodowych oraz kierunki działania Konwentu Dziekanów".

Kolejna edycja kursu zaawansowanego

W dniach 2 – 13 września 2019 r. w laboratorium ADL odbywa się kolejna edycja "Zaawansowanego kursu tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego". Uczestnicy w wyniku opanowania treści programowych, przygotowali autoprezentacje z wykorzystaniem programu do obróbki audio-wideo Camtasia Studio. Prezentacja  zostanie wykorzystana w autorskim module nauczania, stworzonym na warsztatach za pomocą programu Adobe Captivate.