MENU

Akademia Sztuki Wojennej przystępuje do Programu International Credit Mobility

W bieżącym roku akademickim Akademia Sztuki Wojennej rozpoczyna współpracę z Krajami Partnerskimi w ramach Programu Erasmus+. Nowo rozpoczęty projekt dotyczy współpracy z Ajou University w Korei Południowej. Wniosek ASzWoj w ostatnim konkursie wniosków o mobilność z krajami partnerskimi (KA107-2018) otrzymał wysoką ocenę, co umożliwi rozszerzenie prowadzonej wymiany akademickiej w ramach Programu Erasmus+, na kraje poza europejskie.

Współpraca z Krajami Partnerskimi charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Ogólna kwota we wnioskach o współpracę z Regionem 13.2 Azja – kraje uprzemysłowione, wyniosła 6 732 431 €, podczas gdy budżet przyznany Polsce w roku 2018 to 481 953 €. Daje to proporcję  budżetu wnioskowanego do przyznanego na poziomie 1396,91%.Bieżąca edycja projektu będzie obejmować wymianę pracowników pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a Ajou University. Pierwsza wizyta dydaktyczna pracownika Ajou University w Akademii przewidziana jest na listopad 2018.

***

Program Erasmus+ odnosi się do współpracy z Krajami Programu oraz Krajami Partnerskimi.

Krajami Programu są kraje w pełni uczestniczące w Programie Erasmus +. Aby mieć ten status poszczególne państwa są zobowiązane powołać Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz wnieść wkład pieniężny do Programu. Wśród 33 krajów Programu znajdują się:

  • 28 państwa członkowskie UE;
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja.

Krajami Partnerskimi są wszystkie inne kraje na świecie zgrupowane w trzynaście regionów geograficznych. Poszczególne regiony uczestniczą w wymianie Programu Erasmus+ na różnych zasadach.

opr. Marlena Blicharz


wróć