MENU

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, Akcja KA107 - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, w roku akademickim 2018/2019

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, Akcja KA107 - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, w roku akademickim 2018/2019

Wyniki rekrutacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazd w ramach Mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi - Szkolnictwo Wyższe (Akcja KA107)

Wyniki rekrutacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazd w ramach Mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi - Szkolnictwo Wyższe (Akcja KA107)

Rekrutacja pracowników ASzWoj na wyjazd dydaktyczny i szkoleniowy w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja pracowników ASzWoj na wyjazd dydaktyczny i szkoleniowy w ramach programu Erasmus+

Współpraca ASzWoj z Ajou University w Republice Korei w ramach Programu Erasmus+

W Akademii Sztuki Wojennej gościł prof. Junghun Cho z Ajou University w Republice Korei.

Wykład otwarty prof. Junghun Cho z Ajou University w Korei Poludniowej

Zapraszamy na wykład otwarty

Akademia Sztuki Wojennej przystępuje do Programu International Credit Mobility

Współpraca z Ajou University z Korei Południowej

Strategy of War Studies University Development

Strategy of War Studies University Development for period 2017 - 2022 (in Polish only)