MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zdolność systemu bezpieczeństwa narodowego do realizacji zadań w ramach wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej

Konferencja Naukowa

Temat Konferencji : „Zdolność systemu bezpieczeństwa narodowego do realizacji zadań w ramach wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej”

CELE:
1. Określenie relacji pomiędzy bezpieczeństwem powietrznym państwa a funkcjami wynikającymi z zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
2. Zdefiniowanie systemu Obrony Powietrznej, jako systemu narodowego, integrującego wysiłek SZ RP oraz układu pozamilitarnego.
3. Poddanie dyskusji określonych kierunków działania mających na celu podniesienie efektywności funkcjonowania narodowego sytemu OP.
4. Propagowanie wiedzy nt. rozwiązań normatywnych i funkcjonalnych narodowego systemu Obrony Powietrznej oraz systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego.
5. Wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie udziału układu pozamilitarnego w realizacji zadań w ramach systemu OP.
6. Zdefiniowanie kierunków działania zmierzających do podniesienie efektywności funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego.
7. Przedstawienie roli i zadań ośrodka ARCC w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

TERMIN: 13.06.2018r. (środa), godz. 08.00–15.00.

MIEJSCE: Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14)
aula nr 30

Informacje podstawowe:
- język konferencji: polski;
- udział w konferencji jest bezpłatny;
- rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza.

Terminy:
- ostateczny termin nadsyłania tez wystąpień/abstraktów – 8.06.2018r;
- Konferencja – 13.06.2018.

ORGANIZATORZY:

Organizatorzy konferencji
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej
Komenda Główna Straży Granicznej
Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

UCZESTNICY: przedstawiciele Resortu Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lotnictwa aeroklubowego, portów lotniczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz inni zaproszeni goście.

KOMITET NAUKOWY:   
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, ASzWoj - przewodniczący komitetu naukowego
płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA, ASzWoj
płk dr hab. Sylwester KUREK, ASzWoj
płk dr hab. Krzysztof DRABIK, ASzWoj
prof. dr hab. Waldemar KITLER, ASzWoj
prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK, ASzWoj
prof. dr hab. Ryszard SZPYRA, ASzWoj
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, ASzWoj
gen. broni dr Sławomir WOJCIECHOWSKI, DO RSZ
gen. bryg. pil. dr Tadeusz MIKUTEL, DO RSZ
płk dr Robert STACHURSKI, DO RSZ
dr hab. Adam RADOMYSKI, WSOSP
płk dr hab.Szymon MITKOW, WAT
dr Mirosław MARCINIAK, WAT
kpt. SG dr Barbara MRÓZ, KG SG

KOMITET ORGANIZACYJNY:
ppłk dr inż. Radosław BIELAWSKI, ASzWoj - przewodniczący komitetu organizacyjnego
ppłk mgr inż. Jarosław ROZMANOWSKI, DO RSZ
płk dypl. Dariusz SIENKIEWICZ, CSSP
mgr Anna KONARSKA, ASzWoj
mgr Paulina KRAWCZYK, ASzWoj

Plakat