MENU

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

  • kolegialny organ uchwałodawczy i wykonawczy na szczeblu Wydziału;
  • w jej skład wchodzi 10 członków;
  • wykonuje zadania przeznaczone dla URSS na szczeblu Wydziału;
  • organizuje życie rozrywkowego i studenckie dla studentów Wydziału
  • opiniuje planów studiów i programów nauczania.


Misja WRSS:         
Usprawnienie funkcjonowania Wydziału w obszarach dotyczących studentów oraz poprawa warunków socjalno-bytowych studentów.

Cele WRSS:
Celem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów jest działanie na rzecz satysfakcji studentów ze studiowania w Wydziale.

Pragniemy być przyjacielem studentów – tak, aby mogli nam powierzyć najmniejszą nawet troskę. Wierzymy, że zaufanie, które będziemy budować na linii student-WRSS, pozwoli prezentować ich ewentualne problemy (i ich rozwiązania) władzom Wydziału. Wierzymy, że Samorząd Wydziałowy stworzy rodzinną atmosferę na Wydziale.

Koniecznie polub fanpage’a swojej Wydziałówki i śledź informacje na bieżąco!

WRSS WBN zaprasza na: facebook.com/SS.WBN.ASzWoj

WRSS WZiD zaprasza na: facebook.com/WRSSWZID

WRSS WWoj zaprasza na: facebook.com/WRSS.WWoj.ASzWoj