MENU

STYPENDIA Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
DO 10 GRUDNIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Wnioski należy składać do prorektora ds. studenkich (studenci) oraz prorektora ds. naukowych (doktoranci) poprzez Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji
blok 94, pokój nr 4 / 5

We wnioskach należy uwzględnić osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie od stycznia 2019 r. do dnia złożenia wniosku (dotyczy pracowników oraz doktorantów).

1) Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

2) Wniosek o przyznanie stypendium naukowego

3) Wniosek o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy