MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Międzynarodowa konferencja naukowa 24-25 marca 2020 roku
SECURITY & FORECASTING 2020
SEC4

Wyzwania bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa międzynarodowego – stan obecny i prognozy na przyszłość

***

International conference on 24-25th March 2020
SECURITY & FORECASTING 2020
SEC4

Challenges for the state and international security – the current state and prognosis for the future