MENU

Nowy wymiar współpracy CSOPBMR i WBN

W semestrze letnim Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP rozpoczęło prowadzenie przedmiotu fakultatywnego ze studentami studiów II stopnia Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj – Zarzadzanie informacjami CBRN.

Podczas zajęć studenci zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące prognozowania i oceny sytuacji skażeń podczas awarii chemicznych i zdarzeń radiacyjnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zakres przekazywanej wiedzy jest ściśle związany z obowiązkami personelu (szczebla wojewódzkiego i powiatowego), zajmującego stanowiska w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

– Jest to coś nowego. Pracujemy na mapach, sami oznaczmy koordynaty, a zajęcia prowadzą żołnierze, więc podchodzimy do ćwiczenia bardzo praktycznie. Następne godziny odbywać się będą już na komputerach – mówi Piotr Matynia, student bezpieczeństwa narodowego.  

Zanim jednak studenci rozpoczną naukę użytkowania systemu informatycznego SI PROMIEŃ, przejdą cykl wykładów i ćwiczeń wprowadzających, dzięki którym będą potrafili posługiwać się systemem meldunkowym układu współrzędnych MGRS-UTM oraz wyznaczać strefy odpowiedzialności danych meteorologicznych. Dodatkowo pozyskają wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania KSWSiA.

***

Program przedmiotu został opracowany przez oficerów Centrum Szkolenia OPBMR i opiera się na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu kursów dla kadr cywilnych z zakresu procedur prognozowania i oceny sytuacji skażeń CBRN oraz podstaw użytkowania systemu informatycznego PROMIEŃ.


wróć