MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Kontakt

mgr Sylwia Steć-Libera
Oddział Organizacji Kształcenia
budynek 94, pokój 11
tel. 261 813 555
e-mail: s.stec@akademia.mil.pl

Godziny pracy:
- czwartek-piątek
- sobota: 08.00-15.00 (w czasie zjazdu studiów doktoranckich)

 

SEKRETARZ RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

mgr Grażyna GÓRSKA-CADER
budynek 14, pokój 47
tel. 261 813 178
e-mail: g.gorska-cader@akademia.mil.pl

Godziny pracy:
czwartek-piątek 08.00-15.00

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr hab. Ryszard BARTNIK
Budynek 22, pokój 130
tel. 261 814 365
e-mail: r.bartnik@akademia mil.pl

 

***
Adres korespondencyjny:
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Zarządzania i Dowodzenia
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa - Rembertów
z dopiskiem „Studia doktoranckie WZiD"