MENU

AKADEMICKI ZESPÓŁ DS. REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE

Koło CSIRT jest to zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego prowadzony przez studentów Akademii Sztuki Wojennej.

Jednym z jego podstawowych zadań jest rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej Akademii Sztuki Wojennej, jej kadry oraz studentów.
Dodatkowymi aspektami przy CSIRT jest budowanie świadomości zagrożeń informacyjnych i cyberzagrożeń poprzez tworzenie i publikowanie artykułów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz aktywny udział w konferencjach związanych z głównymi założeniami zespołu.

KONTAKT:
csirt@akademia.mil.pl     


wróć