MENU

KOŁO NAUKOWE POLSKIEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

Celem Koła Naukowego Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego jest:

  • Organizowanie przedsięwzięć naukowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań sprzętu obronnego dla podsystemu militarnego bezpieczeństwa narodowego,
  • Rozwój zainteresowań naukowych, zawodowych i stwarzanie członkom Organizacji warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru zdobywania podstawowego doświadczenia biznesowego, rozwijania twórczego myślenia, zarządzania koncernem obronnym,
  • Popularyzacja działań mających na celu poszerzanie wiedzy o przygotowywaniu zasobów ludzkich dla polskiego rynku zbrojeniowego,
  • Przygotowywanie członków Organizacji do realizacji i współuczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych, uczestnictwa w dostępnych procesach udoskonalania produktów,
  • Budowanie konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego.

SZCZEGÓŁY:
https://www.facebook.com/KNPPZASzWoj/

KONTAKT:
kn.ppz@akademia.mil.pl


wróć