MENU

KOŁO NAUKOWE PRAKSEOLOGII I EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA

Do regulaminowych zadań Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania należy udział w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących prakseologii, procesów w zarządzaniu, zarządzania czasem i narzędzi zarządzania, darwinizmu oraz przywództwa w zarządzaniu, organizowanie spotkań, sympozjów i dyskusji z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze wiedzy dotyczącej praktycznego zarządzania oraz organizowanie warsztatów naukowo-dydaktycznych pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej.

Celem członków organizacji jest także nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami, biznesmenami i korporacjami w celu zapoznania się z ich działalnością oraz prowadzenie własnych, zleconych prac naukowo-badawczych lub zadań na rzecz tych prac w obszarze zarządzania.

SZCZEGÓŁY:
https://www.facebook.com/KNPiEZ/

KONTAKT:
knpiez@gmail.com


wróć