MENU

KOŁO NAUKOWE SIŁ I SŁUŻB SPECJALNYCH

Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych działa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.
KNSiSS powstało w marcu 2011 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. W dobie szerokiego użycia sił specjalnych w operacjach międzynarodowych i wzrostu znaczenia działalności służb specjalnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, wydało nam się oczywiste, iż takie koło naukowe powinno powstać. Wiedza nabyta przez studentów i doktorantów w ramach zajęć koła naukowego powinna stanowić bazę do ich dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego w obszarach szczególnych osobistych zainteresowań.
W KNSiSS działają dwie sekcje: Sekcja Sił Specjalnych i Sekcja Służb Specjalnych.

Sekcja Sił Specjalnych działa w ramach KNSiSS. Nasza działalność skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem naszego zainteresowania jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne, zarówno te dawne jak i obecne. Chcemy dokładnie poznać specyfikę polskich jednostek specjalnych, a w tym ich chwalebne sukcesy i gorzkie porażki.

Sekcja Służb Specjalnych zajmuje się działalnością wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Skupia się nie tylko na obecnych działaniach, ale także historii wojskowych służb wywiadowczych. Naszym celem jest poznanie specyfiki działań wywiadu i kontrwywiadu, zadań oraz uprawnień żołnierzy w obszarze działań służb specjalnych. Chcemy zobaczyć jak przedstawiają się one na tle innych państw, jakie do tej pory odniesiono sukcesy ,a  co należałoby jeszcze udoskonalić w przyszłości.

Celami KNSiSS są:
•    Budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSiSS warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa narodowego oraz kierunków pokrewnych,
•    Doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole,
•    Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych,
•    Integracja środowiska studenckiego, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim,
•    Wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa,
•    Wychowanie patriotyczne członków,
•    Promowanie wśród członków służby wojskowej oraz służby dla Ojczyzny w formacjach specjalnych.

SZCZEGÓŁY:
https://www.facebook.com/KNSiSSASW/


wróć