MENU
29mar

KOŁO NAUKOWE KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ "STRATCOM"

Główne cele Koła Naukowego "STRATCOM" polegają na analizie fake newsów, przeciwdziałaniu dezinformacji wymierzonej w Wojsko Polskie, a także planowaniu działaniach informacyjnych podczas ćwiczeń wojskowych.

14mar

AKADEMICKI ZESPÓŁ DS. REAGOWANIA NA INCYDENTY KOMPUTEROWE

Jednym z podstawowych zadań Akademickiego Zespołu ds. Reagowania na Incydenty Komputerowe jest rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej Akademii Sztuki Wojennej, jej kadry oraz studentów.

18sty

KOŁO NAUKOWE POLICJI I OCHRONY PAŃSTWA

Koło Naukowe Policji i Ochrony Państwa powstało z myślą o studentach, którzy interesują się działalnością Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za ochronę państwa.

17sty

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POGRANICZNIK

Głównym zadaniem Studenckiego Koła Naukowego POGRANICZNIK jest poszerzanie wiedzy o Straży Graniczej wśród studentów poprzez realizowanie seminariów, spotkań, wyjazdów oraz uczestnictwo w konferencjach związanych z działalnością Straży.

15sty

KOŁO NAUKOWE POLSKIEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

Celem Koła Naukowego Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego jest organizowanie przedsięwzięć naukowych dotyczących innowacyjnych rozwiązań sprzętu obronnego dla podsystemu militarnego bezpieczeństwa narodowego, rozwój zainteresowań naukowych i zawodowych.

14sty

KOŁO NAUKOWE WOJSK SPECJALNYCH MILITARNI

Celem Koła Naukowego Wojsk Specjalnych MILITARNI jest głównie pogłębianie swojej wiedzy w dziedzinie Obronności Państwa.

12sty

ORGANIZACJA STUDENCKO DOKTORANCKA PATRIOTA

Celem Organizacji Studencko Doktoranckiej PATRIOTA jest wychowywanie mocnych i prawych ludzi – przewodników moralnych, odbudowanie dawnych autorytetów Polaka – patrioty.

11sty

KLUB DEBAT OKSFORDZKICH

Celem Klubu Debat Oksfordzkich jest przede wszystkim organizowanie debat oksfordzkich dotyczących bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i obronności oraz rozwój zainteresowań naukowych.

10sty

KOŁO NAUKOWE PRAKSEOLOGII I EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA

Do zadań Koła Naukowego Prakseologii i Efektywności Zarządzania należy szerzenie wiedzy w zakresie prakseologii, procesów w zarządzaniu, zarządzania czasem i narzędzi zarządzania, darwinizmu oraz przywództwa w zarządzaniu, organizowanie spotkań i sympozjów.

09sty

KOŁO NAUKOWE SIŁ I SŁUŻB SPECJALNYCH

Działalność Koła Naukowego Sił i Służb Specjalnych skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem zainteresowania członków organizacji jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty...

08sty

INTERNATIONAL STUDENT NETWORK

International Student Network jest organizacją powstałą w celu poszerzania i wzmacniania działalności programu Erasmus w Akademii Sztuki Wojennej. Priorytetem organizacji jest wspieranie procesu integracji między polskimi i zagranicznymi studentami.

07sty

JEDNOSTKA STRZELECKA 1313 ASZWOJ

Celem Jednostki Strzeleckiej 1313 jest działanie na rzecz niepodległości i przygotowywanie młodzieży do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

04sty

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ASZWOJ

Celem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego jest rozwój programu sportowego na uczelni, przygotowania zawodników do udziału w zawodach środowiskowych i ogólnopolskich, organizacja i współorganizacja imprez sportowych na uczelni.

03sty

LOTNICZE KOŁO NAUKOWE

Działalność Lotniczego Koła Naukowegp skupia się na problematyce związanej ze: szkoleniami lotniczymi, kierowaniem organizacjami lotniczymi, organizacją imprez lotniczych oraz uczestnictwem w sportach lotniczych.

02sty

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW LOGISTYKI

Cele Koła Naukowego Studentów Logistyki dotyczą stwarzania okazji do pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko rozumianej logistyki, doskonalenie umiejętności pracy naukowej, kierowania i zarządzania wśród członków koła i rozwijanie życia naukowego.

01sty

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego skupia studentów Akademii Sztuki Wojennej chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych.