MENU

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP (CSOPBMR) jest referencyjnym ośrodkiem uprawnionym do prowadzenia działalności dydaktycznej na rzecz podsystemu obronnego państwa w zakresie swoich kompetencji. Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w działalności szkoleniowej i eksperckiej.

Kursy (szkolenia) realizowane w CSOPBMR odbywają się na podstawie autorskich programów nauczania, uwzględniających aktualny stan wiedzy oraz zgodnych z potrzebami Sił Zbrojnych.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym potwierdzane jest świadectwem według wzoru określonego w decyzji nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w SZ RP systemu doskonalenia zawodowego…. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych oficerów - wykładowców akademickich. Podczas szkoleń zapewniamy indywidualne podejście do uczestników oraz konsultacje z wykładowcami. Oprócz kwestii merytorycznych przywiązujemy dużą uwagę do ustawicznego doskonalenia organizacji zajęć, czemu służą m.in. wnioski z ankiet ewaluacyjnych.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne (ok. 80% czasu szkoleń), które odbywają się w specjalistycznym laboratorium OPBMR. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób. Zachęcamy do udziału
wirtualnej wizycie w Centrum, która przedstawia ogólne warunki szkolenia.

KWALIFIKACJA NA KURSY

Nabór żołnierzy zawodowych na kursy dla kadr Sił Zbrojnych RP prowadzi Departament Kadr MON poprzez komórki kadrowe JW i instytucji.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przybywając do Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) uczestnik kursu powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego i dowód tożsamości. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szkolenia odbywają się na podstawie „Rozkładu zajęć” opracowywanego dla każdej edycji danego kursu, zgodnie z porządkiem dnia obowiązującym w Uczelni. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 i są zorganizowane w blokach 2x 45 min. Porządek dnia można pobrać na dole strony. 

Podczas rozpoczęcia i zakończenia kursu obowiązuje mundur wyjściowy (marynarka).

DOJAZD DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

  • SZYBKA KOLEJ MIEJSKA (SKM), KOLEJE MAZOWIECKIE, KOMUNIKACJA MIEJSKA

Jadąc Szybką Koleją Miejską (SKM) linia S2 z Warszawy w kierunku Sulejówek Miłosna, bądź pociągiem Kolei Mazowieckich z Warszawy w kierunku Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Wołomin należy wysiąść na stacji WARSZAWA-REMBERTÓW. 

  • PARKOWANIE POJAZDÓW

Osoby korzystające z pojazdów prywatnych mogą parkować samochody na terenie niestrzeżonym ASzWoj, jedynie w przypadku zakwaterowania w internacie Nr 3 bl. 55  wymagane jest wcześniejsze uzyskanie przepustek samochodowych. W celu uzyskania przepustki samochodowej, należy zwrócić sie telefonicznie do opiekuna kursu podając: markę i numer rejestracyjny pojazdu.

ZAKWATEROWANIE

O wyborze internatu dla danego kursu decyduje Kierownik bazy noclegowej ASzWoj. Dodatkowe informacje o wyposażeniu pokojów można uzyskać telefonicznie lub wysyłając e-mail do recepcji wskazanego internatu. ASzWoj w zależności od posiadanych zasobów proponuje słuchaczom kursów realizowanych przez CSOPBMR zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w następujących internatach:  

Lokalizacja

Nr tel

e-mail

Adres

Bl.14, Internat nr 1

261814346

internat1@akademia.mil.pl

bl.14 (Pontonierów 2)

Bl.50, Internat nr 2

261814348

internat2@akademia.mil.pl

bl.50 (Chruściela 104a)

Bl.55, Internat nr 3

261813284

internat3@akademia.mil.pl

bl.55 (Emilii Gierczak 19)

 

WYŻYWIENIE 

Całodzienne wyżywienie zapewniane jest dla zainteresowanych osób w oparciu o stołówkę ASzWoj (budynek 69).

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 7.30-15.30. Kliknięcie w link przekierowuje na podstronę z danymi kontaktowymi Centrum.

 

Dokumenty do pobrania: