MENU

Nabór na kursy dla kadr cywilnych (pracowników resortu ON, funkcjonariuszy służb mundurowych, specjalistów systemu zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej) prowadzi Akademia Sztuki Wojennej poprzez Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP.

Informacje dotyczące kwestii organizacyjnych znajdą Państwo w poniższych zakładkach: