MENU
 

WARSZTATY PRAKTYCZNEGO ZARZĄDZANIA

24 stycznia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia odbyły się warsztaty nt. Praktyczne aspekty zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, które poprowadził mgr Sławomir Sobczak, główny specjalista ds. Zarządzania Procesowego, koordynator Projektów Naukowo-Badawczych WCBKT S.A.

Przybyłych na spotkanie studentów przywitał dyrektor Instytutu Zarządzania prof. dr hab. Stanisław Sirko, obecna również była pani prodziekan ds. naukowych dr hab. Marzena Piortrowska-Trybull oraz dr Marlena Niemiec.

W trakcie warsztatów mgr Sławomir Sobczak przedstawił studentom węzłowe problemy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. W trakcie spotkania studenci mieli okazję wykorzystać posiadaną wiedzę, uczestnicząc w ćwiczeniach przygotowanych przez przybyłego na warsztaty gościa.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów. Chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz aktywnie rozwiązywali zaproponowane problemy.

Na zakończenie warsztatów w imieniu Władz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia pani profesor Marzena Piotrowska-Trybull podziękowała prelegentowi za bardzo interesujące wystąpienie.


wróć