MENU
 

Praktyczne warsztaty zarządzania

24 stycznia br. w godz. 13:15-14:45 w Instytucie Zarządzania (budynek 94, sala 111), odbędą się otwarte warsztaty poświęcone Praktycznym aspektom zarządzania procesami w przedsiębiorstwie.

Warsztaty prowadzić będzie p. Sławomir Sobczak, Główny Specjalista ds. Zarządzania Procesowego w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

Uczestnicy warsztatów, oprócz materiałów dotyczących omawianych zagadnień, otrzymają formularz zadania do samodzielnego opracowania (ocena zadania na życzenie uczestnika po kontakcie mailowym z prowadzącym).


wróć