MENU
 

Gratulujemy Absolwentom Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim"

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim".

Dyplomy ukończenia studiów wręczyli: dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec oraz zastępca dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej p. Iwona Dwojewska. Tegoroczną edycję studiów z wyróżnieniem ukończyło aż pięć osób.

W celu uzyskania dyplomu słuchacze przygotowali i obronili przed Komisją Egzaminacyjną projekty zaplanowanych i w większości zrealizowanych wydarzeń kulturalnych.

Celem tworzenia ww. projektów było promowanie wartości Wojska Polskiego w społeczeństwie, a ich realizacja wymagała współpracy z szerokim wachlarzem interesariuszy.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy wysokich wyników egzaminu oraz dziękujemy za zaangażowanie i aktywność w trakcie całego roku pracy.

***

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Kulturą w Wojsku Polskim" są efektem wspólnego przedsięwzięcia Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, za które odpowiadają dr Maria Jabłońska-Wołoszyn oraz dr Józef Kisiel (z ramienia WZiD ASzWoj) oraz Jolanta Wojtaś-Zapora oraz Anna Dąb-Kostrzewska (z ramienia Ze strony WCEO).


wróć