MENU
 

LOTNICTWO POLSKIE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI

12 grudnia br. odbyła się konferencja Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Do uczestnictwa w dwóch sesjach plenarnych zaproszono przedstawicieli władz lotnictwa cywilnego, dowództw i sztabów lotnictwa wojskowego RP, środowiska akademickiego i ośrodków naukowo-badawczych oraz ekspertów z branży lotniczej.

Uczestników konferencji powitał uroczyście prorektor Akademii Sztuki Wojennej ds. naukowych płk dr hab. Tadeusz Zieliński. W wystąpieniu prorektor zwrócił szczególną uwagę na złożoność obecnych i przyszłych wyzwań wobec lotnictwa wojskowego i cywilnego. W imieniu Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym zgromadzonych powitał dr hab. Telesfor Marek Markiewicz. Kierownik katedry podkreślił wyjątkowość tegorocznej edycji konferencji wynikającą z jubileuszu 100-lecia lotnictwa polskiego.

W pierwszej sesji plenarnej nt. Przyszłość lotnictwa wojskowego jako kluczowego elementu systemu obronnego państwa głos zabrali: zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – gen. dyw. dr pil. Tadeusz Mikutel, rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – gen. bryg. dr pil. Piotr Krawczyk, redaktor naczelny czasopisma Lotnictwo Aviation International – Jerzy Gruszczyński oraz dr hab. Wiesław Marud. W trakcie sesji paneliści skupili się na analizie stanu obecnego oraz możliwych scenariuszy rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. Podkreślano także konieczność wdrożenia nowoczesnego systemu kształcenia i szkolenia pilotów wojskowych.

W dyskusji poświęconej lotnictwu cywilnemu, stanowiącej treść drugiej sesji plenarnej, wzięli udział: wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ds. standardów lotniczych – Michał Witkowski, prorektor ASzWoj ds. naukowych – płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dyrektor Instytutu Zarządzania WZiD – prof. dr hab. Stanisław Sirko, adiunkt w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej – dr inż. Anna Kwasiborska, adiunkt w KZLC – dr Małgorzata Lasota oraz doktorantki z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia mgr Dolores Gracja Piwek i mgr Marcelina Borejko. W trakcie panelu dyskutowano m.in. na temat problemów wynikających ze wzrostu natężenia ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom generowanym przez bezzałogowe statki powietrzne. Istotnym elementem panelu była także problematyka proaktywnego zarzadzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako narzędzia szkoleniowego, a także korzyści wynikające z zastosowania technologii satelitarnychw lotnictwie.

Uzupełnieniem wystąpień panelistów była ożywiona dyskusja z udziałem uczestników konferencji naukowej w odniesieniu do wcześniej omawianych tematów.

 

Więcej zdjęć - TUTAJ!

Tekst: mgr Dolores Gracja Piwek
Fot.: Mikołaj Firlej – student I st. na WZiD.


wróć