MENU
 

Kolejne posiedzenie Rady Programowej dla kierunku "Logistyka"

11 grudnia 2018 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej dla kierunku studiów Logistyka.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej: prof. dr hab. Tadeusz Kufel – przewodniczący Komisji; dr Artur Stefański– ekspert reprezentujący pracodawców;
 • dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec;
 • dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Stanisław Smyk;
 • członkowie Rady Programowej Instytutu Logistyki;
 • interesariusze zewnętrzni Rady Programowej, w składzie:
  - dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS z Instytutu Transportu Samochodowego;
  - Piotr Kisiel - Prezes Zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.;
  - ppłk Adam Słowikowski i ppłk Zbigniew Drożdżewski z 2. Regionalnej Bazy Logistycznej;
  - Adam Korzeń - Dyrektor Operacyjny firmy Rusak Business Services Sp. z o. o.;
  - Tomasz Staniaszek Security Manager z firmy Flextronics Logistics Poland Sp. z o. o.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej omawiali kwestie dotyczące współpracy Instytutu Logistyki z interesariuszami zewnętrznymi, przy czym szczególnie zwrócono uwagę na rolę interesariuszy w opracowaniu programów kształcenia i ich wpływie na proces dydaktyczny.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat uatrakcyjnienia oferty studiów na kierunku Logistyka w odniesieniu do aktualnych wymagań rynku pracy.

Partnerzy zewnętrzni wyrazili chęć współpracy dotyczącej m.in. praktyk studenckich, staży oraz wsparcia Instytutu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez doświadczonych praktyków biznesu.  Kolejne spotkanie dotyczące Rady Programowej zaplanowano na maj 2019.

Tekst: dr Magda Ligaj


wróć