MENU
 

Sympozjum naukowe "System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019"

6 grudnia br. przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w osobach: dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny i ppłk dr Witold Słomiany wzięli udział w sympozjum naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

W spotkaniu, zorganizowanym na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie uczestniczyły również delegacje z Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Wydziału Logistyki WAT, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz gospodarze spotkania przedstawiciele Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW.

Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego „Systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. W trakcie dyskusji omówiono napotkane problemy, ustalono kierunki dalszych prac oraz wskazano zadania do realizacji przez poszczególne zespoły. Spotkanie było kontynuacją inicjatywy podjętej w listopadzie 2017 r. w ASzWoj, której celem, oprócz opracowania raportu, jest integracja środowisk logistycznych uczelni wojskowych.

Kolejne spotkanie naukowe dotyczące Raportu 2019 zaplanowano w dniach 20-21 marca 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Tekstu: ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny
Zdjęcia: LAW


wróć