MENU
 

Delegacja WZiD na II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

W dniach 28-29 listopada 2018 r. płk dr hab. Tadeusz ZELIŃSKI oraz prof. dr hab. Stanisław SIRKO uczestniczyli w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej organizowanej przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach i w Ustroniu.

Obrady były prowadzone w siedmiu sesjach, które, między innymi, były poświęcone: Zarządzaniu bezpieczeństwem w transporcie, Zarządzaniu ryzykiem w transporcie oraz Politycznym, ekonomicznym i prawnym aspektom bezpieczeństwa w transporcie.

W trakcie konferencji płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI oraz prof. dr hab. Stanisław SIRKO wygłosili referaty pt. Challenges for integration of remotely piloted aircraft systems into the EUROPEAN SKY oraz Safety in Air Transport - Selected Aspects.  Naukowcy z ASzWoj wystąpili również w roli moderatorów dwóch sesji.   


wróć